Kompresör Çevrim Diyagramları

Pistonlu olan kompresör çeşitlerinde, silindirin içerisinde yer alan gazın hacmi ile basıncın birbirine bağlı olarak gösterildiği diyagramlara çevrim diyagramı deniyor. Çevrim diyagramı yatay eksende hacim, düşey eksende ise basınç değerleri ile gösteriliyor. Pistonların tüm meydana gelebilecek durumlardaki basınç ve hacmin belirttiği noktaların geometrik bölgeleri, çevrim diyagramını meydana getirir.

Silindir içerisinde hareket halinde olarak görevini üstlenen piston, ileri strokun son kısmına ulaştığı zaman kafa ile piston arasında ufak bir boşluk kalır. Bu boşluğa kafa açıklığı denilir. Basma strokunun son kısmındaki açıklığında kalan gazın hacmi A noktasının düşey eksene mesafesi ile basıncı ise A noktasının yatay eksene mesafesi ile ölçümlenir.

Bir kompresörün ihtiyaç duyduğu güç, birim zaman içindeki yapılan iş miktarı ile temsil edilir. Bu güç aynı zamanda kompresörün mekanik verimine de bağlı olmaktadır. Mekanik verim, gaza verilmekte olan güç ile hareket verici olanın yarattığı gücün birbirine oranı ile hesaplanır.

Emme Gazında Kısıntı Yapılarak Debi Ayarı

Kompresörün kapasitesi ve akış debisinin değiştirebilmek için farklı yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu yöntemler arasında bulunanlardan bir tanesi, kompresörün gaz girişine kısıntı uygulama yöntemidir.

Kısıntılar, emme borusunda yer alan vananın ufak bir miktarının kapatılması ile elde edilir. Emme vanası kapatıldığı süre boyunca kompresörlere daha az girmeye başlar ve emme basıncı da bu durum ile doğru orantılı olarak düşmeye başlar.

Açıklığın Büyütülmesi Metodu ile Debi Ayarı

Basma strokunun pistonun ileri hareketinin sonunda, piston ile kafa arasında da ufak bir açıklık kalmaya başlar. Bu açıklık kalmadığı anlarda piston silindir tavanına çarpabilir. Kafa sıcaklığında kalmış olan basınçlı gaz ise pistonun geri hareketlerinde genişlemeye devam eder.

Pistonlu olan kompresörlerde kafa açıklığının büyümesi birim zamandaki gaz içinde yer alan enerjinin değişmesine sebebiyet vermez. Ancak bu durum açıklığın miktarına bağlı olarak hacimsel verimi etkiler.

Hız Değişimi ile Debi Ayarı

Kompresörün kapasitesi ya da debisinin değiştirmenin bir diğer yöntemi ise kompresörün hızının değiştirilmesidir. İçten yanmalı olan motorların hızları yükte genel olarak %100 ile %75 arasında değişkenlik gösterir. Hareket veren makinenin hızının arttırılması aynı zamanda ihtiyaç duyulan yakıt miktarını da azaltır.

Elektrik motorları sabit devir sayısı ile çalışır. Değişken değerlere sahip elektrik motorlarının kullanılması pahalı bir yöntemdir. Pistonlu kompresörlerin düşük ve orta hızlarda çalışması da söz konusudur.

Türbinler yüksek hızda hareket ettikleri için türbin kısmından hareket verildiği zaman araya devir düşürücü ekipman ilave edilmesi gerekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir